пятница, 14 декабря 2012 г.

Seitsmes teema: e-portfoolio ja pädevused

E-portfoolioga varem pole tegelenud. Enda jaoks seletasin e-portfoolio mõte järgmiselt: 
E-portfoolio on veebipõhine laiendatud versioon CV-st.

Valides tehnoloogilisi vahendeid kalduksin nende poole, mida tunnen hästi ehk siis HTML. Põhjuseks on see, et HTML-i lehekülgi saab üleslaadida ja kasutada kõikides tasuta veebilehtede pakujate teenustes, mis omakorda hõlbustaks e-portfoolio jagamist. Samuti on seda lihtne ja kiire muuta. 
Kuna olen veel õpilane siis valisin e-portoofio tüübiks learning portfolio ehk õpiportfoolio.


Peab kindlasti sisaldama: 
  1. Iseloomustus
  2. Endast lähemalt (huvid, vaba aeg)
  3. Hariduslikud eesmärgid
  4. Hariduse käik
  5. Läbitud kursused
  6. Oskused, pädevused
  7. Tehtud tööd, koos lühikeste seletustega
  8. Kontakt andmed
Mis võib veel olla:
  1. Õpingute jooksul kasutatud õpikeskkonnad
  2. Igapäevaselt õpingutes kasutatavate linkide kogu


Lugedes õpetaja haridustehnoloogilised pädevuste maatriksi jäi silma punkt 2.2 all olevad väited veebipõhise õppematerjalide kohta, minu meelest väga kummaline on see, et materjalid peavad olema veebipõhised, tekkib küsimus, mis siis saab lokaalselt saadavate materjalidega. 
Rääkides enda pädevustest, siis pole kunagi arvanud, et olen milleski väga hea. Pigem vastupidi olen alati arvamusel, et kuigi olen milleski pädev ei tähenda see, et ei saa olla veel parem. Minu puhul on selline lähenemine üsnagi motiveeriv just sellistel puhkudel kui tegu on mõne mind huvitava teemaga, et mitte jääda ühele tasandile, vaid pidevalt ennast arendada.  

Комментариев нет:

Отправка комментария